About/Press

“De Historische Kunstbeurs”
Van Sluijters op Beton, tot Porselein in het Souterrain


De verzamelaar heeft het moeilijk, want het fenomeen kunstbeurs staat anno 2020 onder druk. Het Spiegelkwartier in Amsterdam besloot een platform te bieden voor de kunsthandel om hun bereik ten tijde van het corona-virus te vergroten en het de verzamelaar makkelijk te maken een nieuwe aanwinst te vinden. Amsterdam AAW van 19 tot 27 september, maakt van het Spiegelkwartier een ‘beursvloer’ en van de straten ‘looppaden’. De eerste kunstbeurs ter wereld van groot-formaat, die corona-proof is.

De internationale toerist is inmiddels vertrokken uit Amsterdam en de straten zijn leeg, dus de verzamelaar is uitgenodigd de nieuwe aanwinsten corona-proof te bekijken. Meer dan veertig antiquairs, galeries en kunsthandelaren met internationale allure zich tijdelijk vestigen in het Spiegelkwartier van Amsterdam, dat in het aantal galeries de gloriedagen van de Nederlandse kunst- en antiekhandel zal herbeleven.

Verschillende kunsthandelaren en antiquairs samen zullen exposeren in reeds bestaande galeries, maar ook in pop-up locaties zoals het koetshuis van het Museum Van Loon, leegstand in en om de Spiegelstraat en particuliere grachtenpanden. Het zal een momentum zijn van ‘vluchtigheid’, maar ook van historisch belang. Een belangrijk Chinees Tang-beeld op een vervoerskrat in plaats van een uitgelicht pedestal de bezoeker niet verbazen en ook een Sluijters van hoge kwaliteit op een bevlekte betonnen wand niet.

Nederland hanteert de smart-lockdown en het Spiegelkwartier is uitgegaan van het slechtste scenario, zoals dat in maart. Slechts enkele mensen in de ruimte en enkel horeca aan de straat. De keuze voor september is er een voor mooi weer, met de mogelijkheid tot buiten wachten. Veel handelaren zullen een aparte ruimte maken voor verzamelaars die iets hebben gezien dat meer tijd en nadere inspectie behoeft.

Daarnaast zullen de richtlijnen volgens het RIVM binnen en buiten strikt gehanteerd en gecontroleerd worden door controleurs en schoonmakers ingeschakeld door het Spiegelkwartier. Verder zal de organisatie nationale en regionale ontwikkelingen omtrent het corona-virus nauwlettend in gaten houden om eventuele aan te passen waar nodig.

Op 19 september zal de ‘beursvloer’ om 17.00 uur worden geopend door Burgemeester Halsema voor Keizersgracht 596, die de Amsterdamse kunsthandel graag een hart onder de riem steekt.


De musea en de serieuze kunst- en antiekverzamelaars worden uitgenodigd de nieuwe aanwinsten van de Nederlandse kunst en antiekhandel te bekijken, want ook zij hebben niet stil gezeten!

De galeries zullen dagelijks geopend zijn van 11.00 – 18.00 uur met avondopenstellingen op zaterdag, vrijdag en zaterdag tot 21.00.

 

 

The Historical Art Fair

Sluijters in a Parking Garage to Porcelain in a souterrain

 

While the phenomenon of the art fair is under pressure in 2020, the Spiegelkwartier in Amsterdam offers a platform for the (inter)national art trade to increase their reach during the coronavirus. The Amsterdam Art & Antiques Week runs from 19 to 27 September and will transform the Spiegelkwartier into an exhibition floor and its streets into walkways. 

 

Last March, it became clear that the established art fairs of 2020 and possibly even 2021 cannot take place: many people together in a confined space with a high risk of contamination. The Spiegelkwartier gathered around the table to provide a solution as the vanguard of the art and antiques trade in the Netherlands. The Art & Antiques Weekend in September was turned into a week, and an invitation went out to all the participants of the PAN, VHOK and BRAFA. Meanwhile, 40+ participants will already settle in the Spiegelkwartier of Amsterdam, where we will relive the glory days of the Dutch art and antiques trade.

 

In these challenging times, people are reaching out to one another, which will result in various art and antiques dealers exhibiting together in existing galleries. But also the beautiful coach house of Museum Van Loon will not remain unused and other vacant buildings in and around the Spiegelstraat will be taken over. Empty buildings are transformed into high-quality exhibition stands, and the basements of private collectors will become a warehouse. During the fair, there will be a momentum of ‘volatility’, but also of historical importance. An important Tang-statue on a transport crate instead of being featured on a pedestal should not surprise you. You may also find a high-quality Sluijters on the stained wall of a parking garage. Local hospitality businesses will provide visitors with sufficient terrace space and food and beverage facilities.  

 

According to our government, the lockdown policy will remain flexible so the Spiegelkwartier will assume the worst-case scenario, such as the policy last March. This means that a limited number of people will be allowed into the galleries and exhibition spaces and there, unfortunately, will be no catering inside these locations. The choice for September is considered having the weather in mind, which comes with the possibility of waiting outside when a place is too crowded. Many dealers will create a separate area for collectors who have laid their eye on an object that requires more time and closer inspection. Also, the guidelines, according to the RIVM will be strictly abided and checked by inspectors and cleaners instructed by the Spiegelkwartier. Furthermore, the organisation will keep a close eye on national and regional developments regarding the coronavirus to make adjustments where necessary.

 

We invite collectors of all ages to visit this historic art fair and – for example – book a weekend or midweek Amsterdam and stay in one of the numerous fantastic hotels to explore the Spiegelkwartier and the rest of the city.